تاریخچه

تاریخجه

با ظهور و حضور شبکه های اجتماعی و ایجاد گروهی از بیماران پارکینسون در این شبکه ها خلع عدم وجود تشکلی مردم نهاد برای بیماران پارکینسون بیشتر نمایان شد . در بهار سال ۱۳۹۸ در نشستی که بیماران در بوستان لاله ی تهران داشتند ، پیشنهاد تاسیس چنین انجمنی از سوی تنی چند از بیماران و خانواده های انها داده شد . با تلاش و پیگیری انها و به مرور پیوستن تنی چند از خیرین و پزشکان سرزمینمان و با تلاش دو ساله سرانجام انجمن پارکینسون ایران در تیرماه سال ۱۴۰۰ به ثبت رسید و کار خود را آغاز کرد.