درمان پارکینسون

درمان پارکینسون

درمان پارکینسون .هیچ درمانی برای کند شدن رشد بیماری توقف بیماری و یا بهبود تا به امروز وجود ندارد . داروی لوودوپا هم اکنون برای بهبود علائم بیماری تجویز میشود .در مراحل سخت بیماری در برخی بیماران عمل تحریک عمقی مغز توسط پزشک پیشنهاد میگردد.