دست در دست هم دهیم به مهر

شماره حساب و شماره کارت جهت اهدای کمک های مردمی

236800147592201

5022-2913-0320-2673

بنام انجمن حمایت از بیماران پارکینسون

پرداخت آنلاین

کمک های غیر نقدی

پایه و اساس شکل گیری سازمان های مردم نهاد وجود وجدان های آگاه و بیدار در جامعه و اقشار مختلف مردم برای پرکردن خلاء هایی است که دولت ها وحکومت ها از پرکردن آن ناتوانند و این ناتوانی موجب ایجاد صدمه به بخشی ازپیکره جامعه شده است .به عبارت دیگر مردم برای کمک به یکدیگر برمی خیزند وازسرمایه های مادی ومعنوی خود مایه می گذارند تا آسیب های وارده به گروهی از میان خود را ترمیم کنند و حتی از توسعه این آسیب ها پیشگیری نمایند .بنابراین مهم ترین اصل دراین سازمانها اتکا به مردم است وهرگاه جلب مشارکت اقشار مختلف به نحو احسن انجام شود موجبات قوام و پایداری سازمان های مزبور فراهم می گردد.انجمن پارکینسون هم یکی از این سازمان هاست که قصد دارد باتکیه بر مشارکت نسبت به مدرنیزه نمودن وسازمان دهی نوین وبه کارگیری حداکثری ازتوانایی های افرادمختلف حقیقی و حقوقی اقدام نماید .

از افراد متقاضی جهت همکاری داوطلبانه با انجمن پارکینسون دعوت میشود:

پس از تکمیل فرم مربوطه آنرا به همراه مدارک مورد نیاز به واحد روابط عمومی به آدرس تهران- بلوار میرداماد – خیابان نساء – خیابان زرنگار – پلاک 51 طبقه اول تحویل دهید.

مدارک مورد نیاز:

1.یک قطعه عکس 3در4 2. کپی کارت ملی و شناسنامه 3. کپی آخرین مدرک تحصیلی 4. کپی مدارک مهارتی

درحال بارگزاری…

درحال بارگزاری…

درحال بارگزاری…

درحال بارگزاری…