علت تاسیس انجمن پارکینسون

میر محمدی : علت تاسیس انجمن پارکینسون، مظلومیت بیماران و عدم دسترسی آنها به اقلام دارویی است.

محسن میرمحمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سایت گمانه گفت: علت تاسیس این انجمن مظلومیت بیماران و عدم دسترسی آنها به اقلام دارویی است.

با کمک خیرین و متخصصین پس از تلاش‌های زیاد توانستیم انجمن پارکینسون را افتتاح کنیم. هدفمان از ایجاد این انجمن حمایت از بیماران پارکینسون جهت تهیه داروهای مورد نیاز و شناساندن این بیماری به جامعه است.

میر محمدی : در این انجمن ما اقدام به ثبت اطلاعات بیماران در سطح کشور جهت انجام امور حمایتی و ثبت ایجاد بانک دارویی به منظور دسترسی آسان آنها به داروهای مورد نیازشان کردیم همچنین با انجمن‌های پارکینسون خارج از کشور نیز جهت تبادل اطلاعات و بروزرسانی روش‌های درمانی ارتباط گرفته ایم.

یک درصد از مردم بالای ۵۰ سال جامعه را بیماران پارکینسون تشکیل می‌دهند که این نسبت در سطح دنیا به همین اندازه است.

نایب رئیس انجمن پارکینسون ایران: شناساندن بیماری به مردم و رفع مشکل اصلی آنان یعنی تهیه دارو برای بیماران از اهداف اصلی ایجاد این انجمن است که در نهایت امیدواریم شاهد حمایت های دولتی باشیم.