رژیم غذایی مدیترانه ای

دکتر رازقی: رژیم غذایی مدیترانه ای موثر ترین روش تغذیه ای جهت جلوگیری از بروز بیماری های عصبی است. گفتگوی اختصاصی خبرگزاری گمانه با دکتر سوده رازقی دکتری تخصصی علوم تغذیه و مدیر گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر رازقی در ابتدای این گفتگو با تاکید بر نقش تغذیه مناسب جهت جلوگیری …

رژیم غذایی مدیترانه ای ادامه مطلب »